HIỆU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ TRÊN BỘ VI MẠCH MÁY LỌC NƯỚC THÔNG MINH

1. Cài đặt thời gian thay thế lõi lọc số 1 đối với bộ vi mạch máy lọc nước thông minh IRO 1.1

B1 : Nhấn và giữ phím Select, tới khi có tiếng kêu bip, màn hình hiển thị số 300; rồi thả tay.

B2 : Nhấn và giữ phím Plus (Tăng) hoặc Sub (Giảm) để điều chỉnh giá trị thời gian muốn thay đổi.

B3 : Nhấn và giữ phím OK tới khi có tiếng kêu bip, màn hình nhấp nháy Fil 1 kèm theo giá trị vừa cài đặt.

 

2.  Cài đặt thời gian thay thế lõi lọc số 1 đối với bộ vi mạch thông minh máy lọc nước thông minh IRO 2.0

B1 : (Nếu sử dụng phím bấm cảm ứng ) – Nhấn giữ phím V trong 2 giây để mở khóa bàn phím

B2 : Nhấn phím Plus (Tăng), thả tay luôn, màn hình hiển thị chỉ số TDS in

B3 : Nhấn phím Plus (Tăng), thả tay luôn, màn hình hiển thị thông số Fil 1

B4 : Nhấn và giữ phím Select, tới khi có tiếng kêu bip, màn hình hiển thị số 300; rồi thả tay.

B5 : Nhấn và giữ phím Plus (Tăng) hoặc Sub (Giảm) để điều chỉnh giá trị thời gian muốn thay đổi.

B6 : Nhấn và giữ phím OK tới khi có tiếng kêu bip, màn hình nhấp nháy Fil 1 kèm theo giá trị vừa cài đặt.

 

3. Cài đặt giá trị TDS mặc định đầu ra đối với bộ vi mạch máy lọc nước thông minh IRO 2.0

B1 : (Nếu sử dụng phím bấm cảm ứng ) – Nhấn giữ phím V trong 2 giây để mở khóa bàn phím

B2 : Nhấn và giữ phím Select, khoảng 3 giây rồi thả tay, màn hình hiển thị số 50 kèm theo 1 tiếng bip..

B3 : Nhấn và giữ phím Plus (Tăng) hoặc Sub (Giảm) để điều chỉnh giá trị TDS muốn thay đổi.

B4 : Nhấn và giữ phím OK tới khi có tiếng kêu bip, màn hình hiển thị chỉ số TDS out  kèm theo giá trị vừa cài đặt.

 

4. Cài đặt giá trị TDS mặc định đầu vào đối với bộ vi mạch máy lọc nước thông minh IRO 2.0

B1 : (Nếu sử dụng phím bấm cảm ứng ) – Nhấn giữ phím V trong 2 giây để mở khóa bàn phím

B2 : Nhấn phím Plus (Tăng), thả tay luôn, màn hình hiển thị chỉ số TDS in

B3 : Nhấn và giữ phím Select, khoảng 3 giây rồi thả tay, màn hình hiển thị số 500 kèm theo 1 tiếng bip..

B4 : Nhấn và giữ phím Plus (Tăng) hoặc Sub (Giảm) để điều chỉnh giá trị TDS muốn thay đổi.

B5 : Nhấn và giữ phím OK tới khi có tiếng kêu bip, màn hình hiển thị chỉ số TDS in kèm theo giá trị vừa cài đặt.

Bài viết liên quan
Hotline pc