Pha sữa cho con chưa bao giờ dễ dàng đến thế!
Ngày cập nhật 10/09/2019

Dùng nhiệt kế đo nhiệt độ nước, cốc đong để lấy đúng thể tích nước… là những công đoạn rườm rà khiến người lớn chúng ta gặp trở ngại và mất thời gian khi pha sữa cho con nhỏ. Chuyện tưởng dễ mà khó Việc pha sữa cho con tưởng chừng như đơn giản nhưng…

Tin tức

Xem thêm
Pha sữa cho con chưa bao giờ dễ dàng đến thế!
Ngày cập nhật 10/09/2019

Dùng nhiệt kế đo nhiệt độ nước, cốc đong để lấy đúng thể tích nước… là những công đoạn rườm rà khiến người lớn chúng ta gặp trở ngại và mất thời gian khi pha sữa cho con nhỏ. Chuyện tưởng dễ mà khó Việc pha sữa cho con tưởng chừng như đơn giản nhưng…