Kích thước có tủ (DxRxC) 600 x 1000 x 800 (mm)

Ưu tiên xem:

Hotline pc